Spanien siktar på att erbjuda betald menstruationsledighet

Den här nyheten kan vi VERKLIGEN relatera till. Nu pluggar vi ju fortfarande på universitetet, både Lena och Anna, men vi ser inte alls fram emot att behöva passa in våra respektive menstruationscykler i ett pressat arbetsliv. Spaniens plan att erbjuda betald menstruationsledighet låter onekligen rätt bekvämt.

Nyheten om den betalda ledigheten vid kraftiga menstruationssmärtor har verkligen tagit stor plats i nyhetsflödet på sistone. Inte så konstigt, kanske. Det är onekligen ett lagförslag som sticker ut lite. Inget annat europeiskt land har haft något liknande uppe på agendan. I alla fall inte på så hög nivå som nu sker i Spanien. Däremot är Spanien inte först. Japan, Sydkorea, Indonesien och Zambia har redan liknande system för mensledigt på plats.

Mensledigt del av ett större åtgärdspaket

Den betalda ledigheten är bara en del av ett större paket med åtgärder som är tänkta att främja kvinnors situation och hälsa i Spanien. Den spanska regeringen har också låtit meddela att de kommer ta bort skatten på menstruationsrelaterade produkter som tamponger och bindor, och till och med erbjuda dem gratis till kvinnor i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. 

Det finns uppgifter som säger att så många som en av fyra spanska kvinnor inte kan välja den typ av hygienprodukter de egentligen vill köpa, just av ekonomiska skäl. Inte kul, tycker vi, som båda upplever att det är en otrolig skillnad mellan olika producenter av tamponger och bindor. (Även om vi har helt olika favoriter, så det verkar som om det är en mycket subjektiv upplevelse.)

Vad är kraftig mensvärk?

Den spanska regeringen har dock gått ut och tydliggjort att det inte är så kallad “vanlig” mensvärk som ska ge möjlighet att vara ledig från arbetet med bibehållen inkomst. Det handlar om svåra menssmärtor och symptom som diarré, feber och kraftig huvudvärk. Vilket är rimligt, tänker vi, eftersom alla de symptomen ju låter misstänkt lika de som kan uppträda vid vad vi annars kallar för “sjukdom”. Det vill säga, den betalda menstruationsledigheten skulle även kunna kallas för en sjukskrivning.

Frågor som väckts i debatten om mensledighet

Det spanska förslaget innebär i grunden att spanska kvinnor kommer att kunna ta ledigt från jobbet med anledning av kraftiga menstruationssmärtor i minst tre dagar varje månad. Med ett extra läkarintyg om “tillfälligt funktionshinder” i form av extra kraftiga smärtor kan den perioden utökas till fem dagar per månad.

Lena, som har kort menscykel, undrar lite om hur de har tänkt lösa situationen för kvinnor som hinner med fler än en menstruation under samma kalendermånad – men vi har inte läst någon som lyft det problemet i debatten.

Däremot har många problematiserat den spanska menstruationsledigheten. Vissa debattörer menar att detta inte är ett lagförslag som verkar för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden och i samhället, utan att lagen ytterligare kommer försämra dessa kvinnors möjligheter till lika lön och lika arbetsvillkor som män. Vissa spanska fackförbund, såväl som vissa svenska debattörer, hävdar att kvinnor bara kommer att bli stigmatiserade på arbetsmarknaden. Vi har diskuterat en del om det här och kommit fram till att vi helt enkelt inte vet vad vi ska tycka.

Vilken komplex fråga som gömde sig bakom en rolig nyhetsrubrik! 

Leave a Reply